ضد یخ بهران پلور

توضيحات:

ضدیخ، ضدجوش و ضدزنگ بهران پلور دارای مواد افزودنی بازدارنده از خوردگی و زنگ زدگی تولید شده است.

موارد استفاده:

بهران پلور سيستم خنك كنندة خودروهاي بنزيني

گواهی:

شرکت BP انگلستان

تولید کننده: بهران
سطوح کیفیت:

ASTM D-3306

مشخصات:
فیزیکی-
شیمیائی
نقطه انجماد
محلول 33%
نقطه انجماد
محلول 50%
قلیاییت
ذخیره
pH محلول 33%
با آب مقطر
دانسيته
 15°Cدر
واحد ml - kg/m³
روش آزمون ASTM
D-1177
ASTM
D-1177
ASTM
D-1121
ASTM
D-1287
ASTM
D-1298
بهران پلور 18- 37- 19 7.8 1136

ارسال شده در ضدیخ - ضدجوش

ادامه مطلب

ضد یخ بهران مهر

ضد یخ بهران مهر

توضيحات:

ضدیخ, ضدجوش و ضدزنگ بهران مهر، با کارآیی در دوره های طولانی مدت (long life coolant) تولید شده است این محصول بدون ایجاد مواد نامحلول حتی در آب سخت خنک کننده ای بهینه است که در صنعت خودرو کاربرد فراوانی دارد. با توجه به مواد افزودنی ویژه ی موجود در بهران مهر، این سیال سازگار با استانداردهای محیط زیست، تولید شده است.

مشخصات:
مشخصات فيزيكی، شيميايینقطه انجماد

محلول 50%
نقطه جوش

محلول 50%
قليایيت
ذخیره میلی لیتر
pH محلول 50%
با آب مقطر
دانسيته در
15°C
Kg/m³
روش آزمون ASTM
D-1448
ASTM
D-420
ASTM
D-1121
- ASTM
D-1298
بهران مهر  37- 109  4.5 7.5 1116

ارسال شده در ضدیخ - ضدجوش

ادامه مطلب

ضد یخ بهران آذر

توضيحات:

ضدیخ, ضدجوش و ضدزنگ بهران آذر سیال خنک کننده دیزلی - بنزینی است.

تولید کننده: بهران
سطوح کیفیت:
  • 338 استاندارد ملی ایران ISIRI
  • ASTM D-3306
مشخصات:
فیزیکی-
شیمیائی
نقطه انجماد
محلول 33%
نقطه انجماد
محلول 50%
قلیاییت
ذخیره
pH محلول 33%
با آب مقطر
دانسيته
  در
15°C
واحد ml - kg/m³
روش آزمون ASTM
D-1177
ASTM
D-1177
ASTM
D-1121
ASTM
D-1287
ASTM
D-1298
بهران آذر 18- 36- 17.5 8 1136

ارسال شده در ضدیخ - ضدجوش

ادامه مطلب

ضد یخ بهران دی

توضيحات:

ضدیخ, ضدجوش و ضدزنگ بهران دی، برای استفاده در سیستم خنک کننده ی خودروهای دیزلی نیمه سنگین تولید شده است و دارای مواد افزودنی جلوگیری کننده از خوردگی و زنگ زدگی است.

مشخصات:
مشخصات فيزيكی، شيميايینقطه انجماد

محلول 50%
نقطه جوش

محلول 50%
قليایيت
ذخیره میلی لیتر
pH محلول 50%
با آب مقطر
دانسيته در
15°C
Kg/m³
روش آزمون ASTM
D-1448
ASTM
D-420
ASTM
D-1121
- ASTM
D-1298
بهران دی  37- 109 21 7.5 1137

ارسال شده در ضدیخ - ضدجوش

ادامه مطلب

ضد یخ بهران ویژه صنایع نظامی

توضيحات:

ضدیخ, ضدجوش و ضدزنگ، سیال خنک کننده ای ویژهی صنایع نظامی است و با استفاده از مواد افزودنی مناسب با کارآیی بهینه تولید شده است.

گواهی:

مورد تایید صنایع کشور

تولید کننده: بهران
سطوح کیفیت:
  • 338 استاندارد ملی ایران ISIRI
  • ASTM D-3306
مشخصات:
فیزیکی-
شیمیائی
نقطه انجماد
محلول 33%
نقطه انجماد
محلول 50%
قلیاییت
ذخیره
pH محلول 33%
با آب مقطر
دانسيته
در 
15°C
واحد  C° ml - kg/m³
روش آزمون ASTM
D-1177
ASTM
D-1177
ASTM
D-1121
ASTM
D-1287
ASTM
D-1298
ضدیخ ویژه
صنایع نظامی
18- 36- 21 8 1136

ارسال شده در ضدیخ - ضدجوش

ادامه مطلب

ضد یخ بهران ویژه نیروگاه

 

توضيحات:

بهران نیرو ضدیخ, ضدجوش و ضدزنگ می باشد. این سیال قابل استفاده در سیستم های خنک کننده ی نیروگاه های گازی و بخاری و سیکل ترکیبی و معادل Antifrogen N و مورد مصرف در کلیه ی نیروگاه های کشور است.

تولید کننده: بهران
سطوح کیفیت:
  • 338 استاندارد ملی ایران ISIRI
  • ASTM D-3306
مشخصات:
فیزیکی-
شیمیائی
نقطه انجماد
محلول 33%
نقطه انجماد
محلول 50%
قلیاییت
ذخیره
pH محلول 33%
با آب مقطر
دانسيته
در 
15°C
واحد  C° ml - kg/m³
روش آزمون ASTM
D-1177
ASTM
D-1177
ASTM
D-1121
ASTM
D-1287
ASTM
D-1298
بهران
 نیرو
18- 36- 25 8 1139

ارسال شده در ضدیخ - ضدجوش

ادامه مطلب

خدمات ما

  • فروش انواع روغن موتور
  • مشاروه فنی در زمینه خرید روغن
  • تضمین کیفیت و قیمت
  • ارسال به تمامی نقاط ایران

درباره روانسازان خاورمیانه