انواع ضد یخ و ضد جوش

ضد یخ بهران ویژه صنایع نظامی

توضيحات:

ضدیخ, ضدجوش و ضدزنگ، سیال خنک کننده ای ویژهی صنایع نظامی است و با استفاده از مواد افزودنی مناسب با کارآیی بهینه تولید شده است.

گواهی:

مورد تایید صنایع کشور

تولید کننده: بهران
سطوح کیفیت:
  • 338 استاندارد ملی ایران ISIRI
  • ASTM D-3306
مشخصات:
فیزیکی-
شیمیائی
نقطه انجماد
محلول 33%
نقطه انجماد
محلول 50%
قلیاییت
ذخیره
pH محلول 33%
با آب مقطر
دانسيته
در 
15°C
واحد  C° ml - kg/m³
روش آزمون ASTM
D-1177
ASTM
D-1177
ASTM
D-1121
ASTM
D-1287
ASTM
D-1298
ضدیخ ویژه
صنایع نظامی
18- 36- 21 8 1136

ارسال شده در ضدیخ - ضدجوش

ادامه مطلب

خدمات ما

  • فروش انواع روغن موتور
  • مشاروه فنی در زمینه خرید روغن
  • تضمین کیفیت و قیمت
  • ارسال به تمامی نقاط ایران

درباره روانسازان خاورمیانه