روغن موتور | فروش روغن موتور | روغن صنعتی

روانسازان خاورمیانه - روغن موتور

 • محصولات
 • ضدیخ - ضدجوش

گریس و گریس نسوزهای تخصصی

ضد یخ ایرنول AF-G

توضيحات:

ایرانول AF-G بر پایه اتیلن گلیکول و با استفاده از مواد افزودنی مناسب جهت جلوگیری از خوردگی قطعات داخلی موتور و زنگ زدگی تولید گردیده است.

روش استفاده از سيال ضديخ :

 • سيال ضديخ مناسب را انتخاب کنيد و آن را در خارج از سيستم خنک کننده با آب مقطر و يا آب شهر به نسبت 50-50 (محلول 50 درصد حجمي ضديخ و 50 درصد حجمي آب) به طور کامل مخلوط کرده و سپس به سيستم خنک کننده منتقل نماييد.
 • از اختلاط مايعات خنک کننده در سيستم رادياتور خودداري کنيد.
 • در صورت استفاده از آب شهر در عمل اختلاط، سختی آب نبايد بيشتر از 170ppm باشد تا از ايجاد رسوب در لوله ها،‌ جلوگيري گردد.
 • در تهيه محلول آبی ضديخ بايستي شرايط کارکرد موتور و توصيه سازنده ي خودرو در نظر گرفته شود.
 • در صورت عدم وجود منبع انبساط در سيستم خنک کننده،‌ با در نظر گرفتن 5٪ انبساط حجمي براي محلول ضديخ (50-50)،‌ خالي گذاشتن 5٪ از حجم سيستم خنک کننده الزامي است.
 • براي اختلاط بهتر آب و سيال خنک کننده، موتور را روشن کنيد تا مدتي کار کند. پس از خاموش کردن موتور و حصول اطمينان از خنک شدن سيال، مجددا سطح مخلوط خنک کننده را بازديد کنيد. اگر سطح مايع از خط نشانه پايين کمتر است به آن مايع (سيال با نسبت 50-50) اضافه کنيد.

تذکر :

 • محصولات پایه گلیکولی غیر قابل آشامیدن و سمی می باشد.
 • ایرانول AF-G در تمامی فصول قابل استفاده بوده و با تغییر فصل نیاز به تعویض ندارد.
 • زمان تعویض سیال خنک کننده براساس توصیه سازنده خودرو می باشد.
 • هرگز از الکل یا متانول به عنوان سیال خنک کننده استفاده نکنید زیرا که قطعات موجود در سیستم رادیاتور خودروها برای استفاده از اتیلن گلیکول به عنوان سیال خنک کننده، طراحی شده اند.

ارسال شده در ضدیخ - ضدجوش