روغن موتور | فروش روغن موتور | روغن صنعتی

روانسازان خاورمیانه - روغن موتور

روغن موتور دیزلی

روغن موتور دیزلی توتال روبیا تیر 7000

روغن موتور دیزلی توتال روبیا

  • تهیه شده جهت استفاده در انواع موتورهای دیزلی
  • قابل استفاده در انواع موتورهای دیزلی با استاندار یورو 5

مشخصات فنی توتال روبیا

ارسال شده در روغن موتور دیزلی