روغن موتور | فروش روغن موتور | روغن صنعتی

روانسازان خاورمیانه - روغن موتور

روغن موتور دیزلی

بهران توربو دیزل E III 10W40

بهران توربو دیزل E III 10W40

behran brand


توضيحات:

بهران توربو ديزل، روغن موتورديزلي ممتاز، براي استفاده در خودروهاي ديزلي سنگين سوپرشارژ و توربوشارژ مناسب است. اين روغن در درجات گرانروي مختلف توليد مي شود. و درجه گرانروي 15W40 آن از روغن بهران توربو E III، ويژه خودرو هاي ديزلي پيشرفته که مطابق با استاندارد Euro III توليد شده اند.

ارسال شده در روغن موتور دیزلی