روغن موتور | فروش روغن موتور | روغن صنعتی

روانسازان خاورمیانه - روغن موتور

گریس و گریس نسوزهای تخصصی

روغن دنده خودرو پارس مدوس ای پی اس (EPS)

روغن دنده خودرو پارس مدوس ای پی اس (EPS)

 توضيحات:

پارس مدوس ای پی اس جهت استفاده در سیستم انتقال قدرت خودروهای سبک و سنگین که در شرایط بسیار سخت عملیاتی، تحت بارهای زیاد و شوک های شدید قرار دارند، مناسب است. ترکیبی از مواد افزودنی ویژه موجب شده تا روغن پارس مدوس ای پی اس دشوارترین شرایط کاری در سیستم های انتقال قدرت و جعبه دنده های دستی را تحمل کند.

ارسال شده در روغن دنده خودرو