روغن موتور | فروش روغن موتور | روغن صنعتی

روانسازان خاورمیانه - روغن موتور

گریس و گریس نسوزهای تخصصی

روغن پارس انتقال اتوماتیک

روغن پارس انتقال اتوماتیک

توضيحات:

پارس انتقال اتوماتیک جزء سیالات Automatic Transmission Fluid) ATF) می باشد. این روغن کاهش دهنده اصطکاک بوده و در برابر اکسیداسیون مقاومت عالی دارد. پایداری برشی بالایی داشته و خواص ضدسایش خوبی از خود نشان می دهد. شرکت های VOITH TURBO و ZF آلمان مصرف این روغن را در گیربکس های اتوماتیک ساخت آن شرکت ها تایید نموده است.

ارسال شده در روغن دنده خودرو