روغن موتور | فروش روغن موتور | روغن صنعتی

روانسازان خاورمیانه - روغن موتور

گریس و گریس نسوزهای تخصصی

بهران سمند ویژه

بهران سمند ویژه

 توضيحات:

روغن ‌هاي دنده بهران سمند ويژه براي مصرف در دنده هاي هيپوئيد ، چرخ دنده هاي حلزوني مايل . جعبه دنده ها و انواع ديفرانسيل پيشنهاد مي شود .

ارسال شده در روغن دنده خودرو

بهران سمند

بهران سمند

توضيحات:

روغن های دنده بهران سمند در بسیاری از جعبه دنده های (دستی = غیر خودرکار) خودروها, تراکتورها و دیگر وسایل نقلیه به کار می رود.

ارسال شده در روغن دنده خودرو

بهران سمند MB

بهران سمند MB

توضيحات:

روغن های دنده سمند MB در بسیاری از جعبه دنده های خودروها، کامیون ها، تراکتورها و سایر وسایل نقلیه با کارآیی بهینه در شرایط عملکرد معمولی، متوسط و حتی ساخت به کار می روند.

ارسال شده در روغن دنده خودرو

بهران سمند VMB

بهران سمند VMB

توضيحات:

روغن های دنده سمند VMB، برای مصرف در دنده های هیپوئید، چرخ دنده های حلزونی مایل، جعبه دنده ها و انواع دیفرانسیل توصیه می شوند.

ارسال شده در روغن دنده خودرو