روغن موتور | فروش روغن موتور | روغن صنعتی

روانسازان خاورمیانه - روغن موتور

  • محصولات
  • گریس

گریس و گریس نسوزهای تخصصی

روغن گریس بهران یاقوت

روغن گریس بهران یاقوت

 توضيحات:

گریس های بهران یاقوت ترکیب کاملی از مشخصات مطلوب با کارآیی در دمای بالا و پایداری مکانیکی عالی در محیط مرطوب را همزمان دارا هستند. گریس های چند منظوره بهران یاقوت، در صنعت و در خودروها، کارآیی بسیار وسیعی دارند.
این گریس ها دارای الیاف بسیار کوتاه و بافت نرمی هستند و ضمن اینکه خاصیت بازدارندگی از خوردگی خوب، پایداری در برابر شستشو با آب، مقاومت در برابر اکسید شدن و پایداری مکانیکی قابل توجهی دارند، از پایداری برشی و ارتعاشی مناسبی برخوردارند.

گریس های با پایه صابون لیتیم تا دماهای 130 درجه سانتیگراد پایدار هستند و در دوره های زمانی کوتاه، یا شوک های حرارتی 160-150 درجه سانتیگراد نیز کارآیی مناسبی دارند. این گریس ها در آب جوش قابل حل، اما در مقابل مواد هیدروکربنی پایدار هستند.

ارسال شده در گریس