روغن صنعتی

بهران دوخت

بهران دوخت

توضيحات:

بهران بافت، روغن مرغوب داراي خاصيت ضدسائيدگي براي روانكاري سوزن هاي ماشين هاي گردباف با قابليت شستشو پذیری بسیار مطلوب با آب است که بدون هیچگونه لکه گذاری بر روی پارچه های پنبه ای و مصنوعی بکار می رود.
بهران دوخت، روغن هیدرولیک، ویژه ی سوزن های بافندگی، سازگار با سیستم های دارای فلزات نقره و برنز است. بهران دوخت برای روانکاری دستگاه های نساجی با سرعت های زیاد و سیستم هرزگرد انواع ماشین های ابزار تولید می شود.

سطوح کیفیت:

DIN 51524 Part 1 (HL)

مشخصات:
پايه محصول دانسیته در 15°C نقطه ريزش نقطه اشتعال شاخص گرانروي (VI) گرانروی در 40°C گرانروی در 100°C فیزیکی شيميائی
- kg/m³ - cSt cSt واحد
- ASTM
 D-4052
ASTM
 D-97
ASTM
 D-92
ASTM
 D-2270
ASTM
 D-445
ASTM
 D-445
روش آزمون
روغن معدنی 876 15- 177 95 22 4  بافت 22
روغن معدنی 883 15- 190 95 32 5  بافت 32
روغن معدنی 878 30- 150 75 10 2  دوخت 10
روغن معدنی 865 30- 180 95 22 4 دوخت 22
روغن معدنی 870 30- 192 95 32 5.5  دوخت 32

ارسال شده در روغن صنعتی

خدمات ما

  • فروش انواع روغن موتور
  • مشاروه فنی در زمینه خرید روغن
  • تضمین کیفیت و قیمت
  • ارسال به تمامی نقاط ایران

درباره روانسازان خاورمیانه