روغن موتور | فروش روغن موتور | روغن صنعتی

روانسازان خاورمیانه - روغن موتور

روغن کمپرسور

بهران کمپرسور PS

بهران کمپرسور PS

توضيحات:

روغن های بهران کمپرسور PS با پایه سنتتیک PAO (پلی آلفااولفین) و افزودنی های ویژه، به منظور روانکاری کمپرسورهای هوا که تحت شرایط سخت و دمای بالا کار می کنند تولید شده است.
محدوده دمای کارکرد وسیع از 30- تا 120 درجه سانتیگراد را دارا می باشند.

ارسال شده در روغن کمپرسور