روغن موتور | فروش روغن موتور | روغن صنعتی

روانسازان خاورمیانه - روغن موتور

روغن دنده صنعتی

بهران بردبار PG

بهران بردبار PG

توضيحات:

روغن هاي دنده با پایه پلی الکالین گلایکول و مواد افزودنی ویژه به منظور روانکاری دنده های مارپیچی و دنده های صنعتی تحت بار سنگین و جعبه دنده های صنعتی تولید شده اند.
محدوده دمای کارکرد بسیار وسیع از 30- تا 150 درجه سانتی گراد است.

ارسال شده در روغن دنده صنعتی