روغن موتور | فروش روغن موتور | روغن صنعتی

روانسازان خاورمیانه - روغن موتور

روغن هیدرولیک

روغن هیدرولیک پارس بابک ویژه

روغن هیدرولیک پارس بابک ویژه دارای جدیدترین فرمولاسیون با خواص ضد سایش عالی، به عنوان روغن هیدرولیک برتر جهت استفاده در سیستم های هیدرولیکی و گردشی پیشرفته کاربرد گسترده ای دارد. بدلیل استفاده از تکنولوژی پیشرفته در فرمولاسیون روغن هیدرولیک پارس بابک ویژه، این روغن شرایط عملکردی بسیار مطلوبی را در سیستم های هیدرولیکی که تحت شرایط عملیاتی دشوار عمل می نمایند، فراهم می آورد. از جمله خواص بارز روغن هیدرولیک پارس بابک ویژه، قابلیت جدایش آسان آن از آب، خواص ضد کف و مقاومت بالای آن در مقابل خوردگی و اکسیداسیون می باشد.

موارد کاربرد:

  • سیستم های انتقال قدرت هیدرولیک
  • جعبه دنده های بسته
  • کلیه ماشین آلات صنعتی
  • سایر کاربردهایی که نیاز به روغن R&O دارند

سطوح کارآیی:

  • (DIN 515DENISON HF-0
  • 24 PART 2 (HLP

ارسال شده در روغن هیدرولیک