روغن موتور | فروش روغن موتور | روغن صنعتی

روانسازان خاورمیانه - روغن موتور

روغن توربین

روغن ایرانول HB

روغن ایرانول HB

توضیحات:

ایرانول HB  با استفاده از روغن پايه پارافينيك بسيار  مرغوب حاصل از پالايش برشی از نفت خام و انجام فرایند تصفیه با هيدروژن (Full Hydrifinishing) و مواد افزودني مناسب توليد گرديده است.

ارسال شده در روغن توربین

روغن ایرانول HBX

روغن ایرانول HBX

 توضیحات:

ایرانولHBX با استفاده از روغن پايه پارافينيك بسيار  مرغوب حاصل از پالايش برشی از نفت خام و انجام فرآيند تصفیه با هيدروژن (Full Hydrofinishing) و مواد افزودني مناسب توليد گرديده است.

ارسال شده در روغن توربین