روغن توربین

روغن ایرانول HB

روغن ایرانول HB

توضیحات:

ایرانول HB  با استفاده از روغن پايه پارافينيك بسيار  مرغوب حاصل از پالايش برشی از نفت خام و انجام فرایند تصفیه با هيدروژن (Full Hydrifinishing) و مواد افزودني مناسب توليد گرديده است.

موارد استفاده:

توربین های بخار ،دنده های صنعتی با سرعت بالا و یاتاقان های ویژه صنعتی در مواقعی که سطوح کارآیی فوق توسط سازنده توصیه گردیده است.

تولید کننده: ایرانول
مزایا:
 • پايداري عالی در مقابل اكسيداسيون و حرارت
 • محافظت عالی در مقابل زنگ زدگي و خوردگي قطعات
 • قابليت جدا پذيري عالی از آب
 • قابلیت خوب رها سازی هوا
 • افزایش عمر سیستم
سطوح کیفیت:
 • DIN  51515
 • BS 489:1999

 •  General Electric GEK 32568 A/C
مشخصات:

درجه ISO

32

HB 65

46

HB 80

68

HB 100

100

HB 125

  روش آزمون ASTM

گرانروی کینماتیک درcSt,40ºC

32

46

68

100

D-445

شاخص گرانروی (VI)

95

95

95

95

D-2270

  نقطه اشتعال   ،  ºC     

195

205

215

225

D-92

نقطه ریزش   ،  ºC      

- 6

- 6

- 6

- 6

D-97

دانسیته در Kg/m3،15ºC

870

875

880

885

D-1298

میزان کف ، ml

Seq. I@24ºC

Seq. II@ 93/5ºC

Seq. III@24ºC

50/0

50/0

50/0

50/0

50/0

50/0

50/0

50/0

50/0

50/0

50/0

50/0

D-892

عدد اسیدی  KOH/g، mg

0/15

0/15

0/15

0/15

D-664

خوردگی مس در100ºC

Class  1a

D-130

میزان جدا شدن از آب

Pass

IP 1401

ارسال شده در روغن توربین

ادامه مطلب

روغن ایرانول HBX

روغن ایرانول HBX

 توضیحات:

ایرانولHBX با استفاده از روغن پايه پارافينيك بسيار  مرغوب حاصل از پالايش برشی از نفت خام و انجام فرآيند تصفیه با هيدروژن (Full Hydrofinishing) و مواد افزودني مناسب توليد گرديده است.

موارد استفاده:

 مناسب جهت استفاده درتوربین های گاز و بخارو آب مورد مصرف در سیکلهای ترکیبی نیروگاههای برق ، خطوط لوله انتقال گاز و غیره .

تولید کننده: ایرانول
مزایا:
 • پايداري عالی در مقابل اكسيداسيون و حرارت
 • محافظت عالی در مقابل زنگ زدگي و خوردگي قطعات
 • قابليت جدا پذيري عالی از آب
 • قابلیت خوب رها سازی هوا
 • افزایش عمر سیستم
 • مقاومت در برابر ایجاد کف
 • مقاومت عالی در برابر ایجاد رسوب و آلودگی در سیستم
سطوح کیفیت:
 • DIN  51515
 • BS 489:1999

 • General Electric GEK 32568 C

 • Alsthom Atlantique NBA P50001

مشخصات:

درجه ISO

32

46

68

100

روش آزمونASTM

گرانروی کینماتیک درcSt،40 ºC

32

46

68

100

D-445

شاخص گرانروی (VI)

95

95

95

95

D- 2270

نقطه اشتعال   ،  ºC

195

205

215

225

D-92

نقطه ریزش   ،  ºC

-6

-6

-6

-6

D-97

دانسیته  در Kg/m3,15ºC

870

875

880

885

D-1298

میزان کف ، ml

Seq. I@24ºC

Seq. II@93/5ºC

Seq. III@24ºC

50/0

50/0

50/0

50/0

50/0

50/0

50/0

50/0

50/0

50/0

50/0

50/0

D-892

 

عدد اسیدی  ، mg KOH/g

0/15

0/15

0/15

0/15

D-664

میزان جدا شدن از آب

Pass

D-1401

خوردگی مس در 100ºC

Class 1a

D-130

مقاومت در مقابل زنگ زدگی

Pass

D-665

             Method A

ارسال شده در روغن توربین

ادامه مطلب

بهران توربین

بهران توربین

توضيحات:

بهران توربین روغن جهت مصرف در توربین های گاز، آب و بخار می باشد.

مشخصات:
مشخصات فيزيكی، شيميايیگرانروی 100 °C cStشاخص گرانروی نقطه اشتعال C° نقطه ريزش C°دانسيته در 15°C Kg/m³
روش آزمون ASTM D-445 ASTM D-2270 ASTM D-92 ASTM D-97 ASTM D-4052
بهران توربين 32 32        5.5 99 206 -12 868
بهران توربین 46 7         46 98 220 -9 870
بهران توربین 68 8.5       68 95 232 -9 875
بهران توربین 100 100      11 95 244 -9 882
بهران توربین 150 150      14 95 250 -9 888

ارسال شده در روغن توربین

ادامه مطلب

32 بهران توربین

32 بهران توربین

توضيحات:

بهران توربین روغن جهت مصرف در توربین های گاز، آب و بخار می باشد.

گواهی:
 • ALSTOM سوئیس
 • ANSALDO ایتالیا
 • ELIN اتریش
 • زیمنس آلمان
تولید کننده: بهران
مزایا:
 • داراي خاصيت پايداري حرارتي و اكسيداسيون خوب
 • داراي مقاومت بسيار خوب در برابر زنگ زدن و خورندگي
 • داراي خاصيت بسيار خوب جداپذيري آب از روغن
 • داراي خاصيت جداپذيري هوا از روغن (Air release)
سطوح کیفیت:
 • General Electric GEK 32568C
 • German Standards DIN 51515
 • BS 489:1999
 • Alstom Atlantique NBA P50001
مشخصات:
فيزيكي-
شيميائی
گرانروي
100°C  40°Cدر
شاخص
 گرانروي (VI)
نقطه
 اشتعال
نقطه
 ريزش
دانسيته
 در
 15°C 
پایه
 محصول
واحد cSt - kg/m³ -
روش آزمون ASTM
D-445
ASTM
D-2270
ASTM
 D-92
ASTM
D-97
ASTM
D-4052
-
بهران توربين
 32
32       5 100 204 6 - 870 روغن
معدنی
بهران توربين
 46
46     6.5 95 208 6 - 875 روغن
معدنی
بهران توربين
 68
68     8.5 95 218 6 - 880 روغن
معدنی
بهران توربين
 100
100    10.7 95 234 6 - 880 روغن
معدنی
بهران توربين
 150
150   14.14 95 260 6 - 886 روغن
معدنی

ارسال شده در روغن توربین

ادامه مطلب

46 بهران توربین

46 بهران توربین

توضيحات:

بهران توربین روغن جهت مصرف در توربین های گاز، آب و بخار می باشد.

گواهی:
 • ALSTOM سوئیس
 • ANSALDO ایتالیا
 • ELIN اتریش
 • زیمنس آلمان
تولید کننده: بهران
مزایا:
 • داراي خاصيت پايداري حرارتي و اكسيداسيون خوب
 • داراي مقاومت بسيار خوب در برابر زنگ زدن و خورندگي
 • داراي خاصيت بسيار خوب جداپذيري آب از روغن
 • داراي خاصيت جداپذيري هوا از روغن (Air release)
سطوح کیفیت:
 • General Electric GEK 32568C
 • German Standards DIN 51515
 • BS 489:1999
 • Alstom Atlantique NBA P50001
مشخصات:
فيزيكي-
شيميائی
گرانروي
100°C  40°Cدر
شاخص
 گرانروي (VI)
نقطه
 اشتعال
نقطه
 ريزش
دانسيته
 در
 15°C 
پایه
 محصول
واحد cSt - kg/m³ -
روش آزمون ASTM
D-445
ASTM
D-2270
ASTM
 D-92
ASTM
D-97
ASTM
D-4052
-
بهران توربين
 32
32       5 100 204 6 - 870 روغن
معدنی
بهران توربين
 46
46     6.5 95 208 6 - 875 روغن
معدنی
بهران توربين
 68
68     8.5 95 218 6 - 880 روغن
معدنی
بهران توربين
 100
100    10.7 95 234 6 - 880 روغن
معدنی
بهران توربين
 150
150   14.14 95 260 6 - 886 روغن
معدنی

ارسال شده در روغن توربین

ادامه مطلب

68 بهران توربین

68 بهران توربین

توضيحات:

بهران توربین روغن جهت مصرف در توربین های گاز، آب و بخار می باشد.

گواهی:
 • ALSTOM سوئیس
 • ANSALDO ایتالیا
 • ELIN اتریش
 • زیمنس آلمان
تولید کننده: بهران
مزایا:
 • داراي خاصيت پايداري حرارتي و اكسيداسيون خوب
 • داراي مقاومت بسيار خوب در برابر زنگ زدن و خورندگي
 • داراي خاصيت بسيار خوب جداپذيري آب از روغن
 • داراي خاصيت جداپذيري هوا از روغن (Air release)
سطوح کیفیت:
 • General Electric GEK 32568C
 • German Standards DIN 51515
 • BS 489:1999
 • Alstom Atlantique NBA P50001
مشخصات:
فيزيكي-
شيميائی
گرانروي
100°C  40°Cدر
شاخص
 گرانروي (VI)
نقطه
 اشتعال
نقطه
 ريزش
دانسيته
 در
 15°C 
پایه
 محصول
واحد cSt - kg/m³ -
روش آزمون ASTM
D-445
ASTM
D-2270
ASTM
 D-92
ASTM
D-97
ASTM
D-4052
-
بهران توربين
 32
32       5 100 204 6 - 870 روغن
معدنی
بهران توربين
 46
46     6.5 95 208 6 - 875 روغن
معدنی
بهران توربين
 68
68     8.5 95 218 6 - 880 روغن
معدنی
بهران توربين
 100
100    10.7 95 234 6 - 880 روغن
معدنی
بهران توربين
 150
150   14.14 95 260 6 - 886 روغن
معدنی

ارسال شده در روغن توربین

ادامه مطلب

خدمات ما

 • فروش انواع روغن موتور
 • مشاروه فنی در زمینه خرید روغن
 • تضمین کیفیت و قیمت
 • ارسال به تمامی نقاط ایران

درباره روانسازان خاورمیانه